GET STARTED

0$

Cảm ơn, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các hướng dẫn tiếp theo.

Phiên bản Stargazer

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 575triệu

Giá công bố: 625 triệu


Giá công bố: 675 triệu

Giá công bố: 685triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Chọn Dòng Xe

Chọn dòng xe quý khách muốn tính giá lăn bánh

I10 Hatback

I10 Sedan

Accent


Elantra

Stargazer

Creta


Tucson

SantaFe

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên Bản i10 Hatback

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 360 triệu

Giá công bố: 405 triệu

Giá công bố 435 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên Bản i10 Sedan

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 380 triệu

Giá công bố: 425 triệu

Giá công bố 455 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Các chi phí

Quý khách có thể bỏ các chi phí nếu tự đăng ký, đăng kiểm và mua bảo hiểm...

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Accent

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 426,1 triệu

Giá công bố: 475,1 triệu

Giá công bố 501,1 triệu

Giá công bố 542,1 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Elantra

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 599 triệu

Giá công bố: 669 triệu

Giá công bố 729 triệu

Giá công bố 799 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Creta

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 640 triệu

Giá công bố: 690 triệu


Giá công bố: 740 triệu

Giá công bố: 745 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản Tucson

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 845 triệu

Giá công bố: 955 triệu

Giá công bố: 1060 triệu

Giá công bố: 1055 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Phiên bản SantaFe

Quý khách vui lòng chọn phiên bản

Giá công bố: 1 tỷ 55 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 275 triệu

Giá công bố: 1 tỷ 155triệu


Giá công bố: 1 tỷ 375 triệu

Bạn cần phải chọn để tiếp tục

Giá Lăn Bánh Dự Tính

Tổng cộng

Các chi phíThông tinSố lượngGiá
Discount :
Tổng cộng :

0947 660 662